GWARANCJA PRODUCENTA

 

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu. Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez pieczątki prosimy o kontakt.

 

GWARANCJA ROWERÓW TREK

Każdy nowy rower Trek jest objęty gwarancją – najlepszą w branży – oraz programem lojalnościowym – Trek Care.  Po rejestracji roweru Trek firma ,Trek Bicycle Corporation udziela każdemu klientowi detalicznemu, będącemu pierwszym właścicielem roweru Trek, gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne, jak określono poniżej:

 

Dożywotnia

Ramy dożywotnio dla pierwszego właściciela (nie dotyczy widelców, modeli ram Session, Scratch, Slash, Ticket oraz wahaczy w rowerach z pełną amortyzacją)

5 lat

Wahacze we wszystkich rowerach z pełną amortyzacją (za wyjątkiem modeli Session, Scratch, Slash i Ticket)

3 lata

Ramy i wahacze modeli Session (aluminium), Scratch, Slash i Ticket

2 lata

Ramy modeli i wahacze Session (włókno węglowe)

- Silnik, sterownik oraz akumulator RIDE+ (lub 600 ładowań, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)

- Wszystkie oryginalne widelce, części i elementy Bontrager (z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, takich jak opony i dętki)

1 rok

- Farba i naklejki

 

Gwarancja dotyczy modeli rowerów z 2011 roku lub nowszych i obejmuje wyłącznie produkty marki Trek i Bontrager. Pozostałe oryginalne części i elementy objęte są odpowiednią gwarancją oryginalnego producenta. Wszelkie produkty niewymienione powyżej nie są objęte gwarancją. Pozostałe oryginalne części i komponenty objęte są gwarancją oryginalnego producenta. Wszelkie produkty niewymienione powyżej nie są uwzględniane.

 

Kwestie nieobjęte niniejszą gwarancją:

- Normalne zużycie eksploatacyjne

- Nieprawidłowy montaż

- Niewłaściwa konserwacja

- Montaż komponentów, części lub akcesoriów nie przeznaczonych oryginalnie lub nie pasujących do zakupionego roweru

- Uszkodzenie lub awaria na skutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania bądź zaniedbania

- Stawki za robociznę przy wymianie czy zamianie części

 

Niniejsza gwarancja całkowicie traci ważność w przypadku jakichkolwiek modyfikacji ramy, widelca lub komponentów. Niniejsza gwarancja ograniczona jest wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego elementu, przy czym stanowią one jedyną rekompensatę wynikającą z gwarancji. Niniejsza gwarancja obowiązuje od dnia zakupu, obejmuje wyłącznie pierwszego właściciela i nie może zostać przeniesiona na inne osoby. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie rowerów Trek zakupionych od autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów. Firma Trek Bicycle Corporation nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody wtórne i pośrednie. Niektóre państwa nie dopuszczają wyłączenia szkód wtórnych ani pośrednich, dlatego powyższe wyłączenie może Państwa nie dotyczyć. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem autoryzowanego dealera lub dystrybutora. Wymagany jest dowód zakupu. Aby zgłoszenie gwarancyjne mogło zostać rozpatrzone, rower musi być zarejestrowany w Trek Bicycle Corporation. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą podlegać dodatkowym opłatom lub ograniczeniom. Okres obowiązywania gwarancji oraz jej szczegóły mogą zależeć od typu ramy oraz od kraju. Niniejsza gwarancja nadaje Państwu określone prawa, które mogą być różne w różnych krajach. Gwarancja nie ogranicza Państwa praw ustawowych. Angielska wersja gwarancji ma moc rozstrzygającą.

 

W celu ustalenia, jaka gwarancja obowiązuje w przypadku rowerów z roku 2010 i starszych, prosimy zajrzeć do instrukcji obsługi lub skontaktować się z nami bądź z autoryzowanym dealerem.

 

Program lojalnościowy TREK CARE

Czasami nie da się uniknąć wypadków i trzeba wymienić ramę lub część poza gwarancją.  Dlatego stworzyliśmy program lojalnościowy Trek Care.  Wiemy, jak kochają Państwo swój rower Trek i rozumiemy, jakim obciążeniem może być wymiana ramy lub części w przypadku uszkodzeń nieobjętych gwarancją. Program ten pozwala uzyskać upust przy wymianie ramy lub elementu w przypadku uszkodzeń nieobjętych gwarancją.  Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem.

 

GWARANCJA ROWERÓW CANNONDALE

 

Sprzedawca udziela gwarancji na jakość materiału i jego opracowanie. Gwarancja obejmuje wady, które znajdują się na przedmiocie sprzedaży w momencie jego odbioru przez nabywcę. Gwarancja na ramę roweru dotyczy wyłącznie pierwotnego lakieru.

 

Warunki gwarancji:

- rower należy sprzedawać jako zmontowany, nie posiadający wad, zaprezentowany i przygotowany do jazdy

- produkt należy wykorzystać wyłącznie do tego celu, do którego został wyprodukowany

- podczas korzystania z gwarancji Klient przedkłada kompletny i czysty rower, kompletnie wypełnioną kartę gwarancyjną oraz dowód kupna

- gwarancja na amortyzowane widelce i amortyzatory podlega gwarancji autoryzowanych importerów poszczególnych marek

- dożywotnia gwarancja na ramę Cannondale dotyczy wyłącznie pierwszego właściciela

 

Prawo wynikające z gwarancji wygasa:

- w przypadku stwierdzenia, że do uszkodzenia produktu doszło z winy użytkownika, na skutek nieprofesjonalnej realizacji naprawy, nieprawidłowego przechowywania, wypadku, używania produktu do celów, do którego nie są przeznaczone rama ani komponenty itd.

- na skutek niezrealizowania roszczenia wynikającego z gwarancji w okresie gwarancji

- jeśli produkt nie był prawidłowo użytkowany i konserwowany zgodnie z instrukcją 

- jeśli w przypadku dochodzenia roszczenia wynikającego z gwarancji nie została przedłożona prawidłowo i kompletnie wypełniona karta gwarancyjna

- jeśli chodzi o zwykłe zużycie poszczególnych części

- po dokonaniu jakichkolwiek przeróbek produktu (np. po wymianie części w amortyzowanym widelcu, po nieprawidłowej wymianie widelca czy amortyzatora, po zastosowaniu nowego lakieru do ramy itp.)

- po wymianie komponentów, na skutek której dojdzie do zmiany geometrii roweru lub obciążenia ramy

- na skutek niedochodzenia roszczenia wynikającego z gwarancji natychmiast po stwierdzeniu usterki

 

Gwarancja nie obejmuje:

A) w przypadku ramy

- zerwanych lub zdeformowanych gwintów

- pęknięcia haka przerzutki. Część ta przeznaczona jest do ochrony ramy i przerzutki przed uszkodzeniem podczas uderzenia i jest ona skonstruowana tak, aby podczas uderzenia pękła wcześniej niż rama i przerzutka

B) w przypadku przedniego widelca

- naruszenia geometrii goleni wewnętrznych i zewnętrznych

- zerwanych lub zdeformowanych gwintów

- usterek typu powstanie luzu

- usterek powstałych na skutek oddziaływania zanieczyszczeń lub wody wewnątrz widelca

- deformacji rury sterowej lub uszkodzenia komory widelca na skutek wypadku i nadmiernego obciążenia

C) w przypadku pozostałych komponentów

- usterek typu powstanie luzu

- odgłosu skrzypienia podczas pedałowania 

- wgniecionych, skorodowanych lub zanieczyszczonych bieżni łożysk

- zerwanych lub zdeformowanych gwintów, uszkodzeń osi suportu

- deformacji siodła, zgięcia stelaża siodła i uszkodzenia pokrycia siodła

- usterek amortyzatora, przy których doszło do uszkodzenia jego geometrii (wypadek lub nadmiernie obciążenie przy niewłaściwej regulacji) i ubytków powietrza lub wycieku oleju spowodowanych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub wody pod uszczelkę, zarysowań na goleniach zewnętrznych oraz korozji.

 

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za obrażenia ani jakiekolwiek inne szkody powstałe podczas użytkowania roweru i jego komponentów.

 

Okres gwarancji

Sprzedawca udziela gwarancji na nabyty wyrób zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dożywotnia gwarancja na ramę Cannondale dotyczy wyłącznie pierwszego właściciela. 

 

GWARANCJA ROWERÓW PUKY

 

Gwarancja na produkty PUKY wynosi 2 lata liczone od dnia zakupu. Gwarantem produktu jest Sprzedawca, u którego dokonało się zakupu. Wszystkie warunki gwarancyjne są zgodne z obowiązującym prawodawstwem. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, użycia zbyt dużej siły (ciężaru), braku konserwacji lub naturalnego zużycia się części są wyłączone z gwarancji.